VARUKORG (0)

  • kaffefilter

 

Behandling av personuppgifter, GDPR

 


Vem är personuppgiftsansvarig?

Vävaren i Båstad är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Vävaren i Båstads kundkontakter. Kontaktuppgifter till Vävaren i Båstad finner du längst ned i dessa villkor.
Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att registrera ett kundkonto på vår hemsida alternativt registrera dig på vårt nyhetsbrev, d.v.s. namn och e-postadress och hur du önskar att bli kontaktad. Vid fakturaköp så inhämtar vi uppgifter och lagrar som exempelvis namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet vid fakturaköp då kreditupplysning tas. Vid fakturaköp så hanteras det via PayEx och deras underleverantör.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss via telefon, mejl, webb, eller vid besök i vår butik.
Om du väljer att lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.
Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och garantiinformation samt resultaten från analyser som görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering (se nedan).
Vad innebär profilering?
Som framgått ovan går registrering för nyhetsbrev bland annat ut på att vi kommer att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos dig. Analyserna kommer att baseras på antal köp, kategorier av köp, vid vilken tid köp sker, intressen, favoritbutik, boendeform, beteende på hemsidan och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.
Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?


Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:


• 1. För att registrera dig som kund alternativt registrering på vårt nyhetsbrev.
• 2. För att uppdatera dina adressuppgifter.
• 3. För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder vid fakturaköp då kreditupplysning tas.
• 4. För att utföra automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering i enlighet med beskrivningen ovan.
• 5. För att underlätta eventuella reklamationer.
• 6. För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
• 7. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt kundregister.
• 8. För att göra kundundersökningar kopplade till registrering av nyhetsbrev.
• 9. För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben eller i vår app.
• 10. För att kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds.

 


Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-7 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Vävaren i Båstad, d.v.s. erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor.
Vad gäller punkterna 8-10 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är märkta som obligatoriska i formuläret där du ansöker om medlemskap kommer vi inte att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor och du kan därmed inte registrera dig på vårt nyhetsbrev eller kundkonto.
Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om du varit en inaktiv kund och under den tidsperiod som anges under avsnittet ”Uppsägning av kundkonto” nedan) eller när du begärt utträde, rättning eller radering samt när ditt kundkonto hos oss avslutas. Däremot sparas dina uppgifter (exempelvis köphistorik) så länge du fortsätter att vara en aktiv kund för att kunna fullgöra våra skyldigheter som framgår av dessa villkor.
Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina personuppgifter med:
• Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
• Företag som hanterar analys, tryck och distribution av Vävaren i Båstads marknadsföring, vilka kan variera beroende på geografiskt läge.
• IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.
Observera att huvuddelen av all kommunikation från vårt nyhetsbrev alternativt kundutskick sker via E-post enligt det kommunikationssätt som du har valt, då du själv har möjlighet att välja hur du önskar att bli kontaktad med information och erbjudanden. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.
Vill du ändra kommunikationskanal, få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det på www.vavarenibastad.se genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta Vävaren i Båstads kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor).


Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).
Uppsägning konto
Ditt kundkonto gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera part. För att säga upp ditt kundkonto, vänligen kontakta Vävaren i Båstad (se kontaktuppgifter nedan). Ditt konto avslutas senast 30 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Vi har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan om det finns sakliga skäl.

 

 

Ändring av villkor 

Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.vavarenibastad.se/GDPR

 

 

Kontaktuppgifter: 

Vävaren i Båstad AB

Boarpsvägen 116

269 95 Båstad

 

Tel: 0431-733 33 

info@vavarenibastad.se

Organisationsnummer: 556071-8453

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.